Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη. Ποια Ευρώπη ; Κρίση στην Ε.Ε. και εναλλακτικές πολιτικές

par Panos

Σταύρος Τομπάζος (επιμέλεια), Ευρώπη. Ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, συλλογικό, κείμενα των Κώστα Βεργόπουλου, Michel Husson, Yves Salesse, Catherine Samary, Σταύρου Τομπάζου και Jérôme Valluy, Πολύτροπον, 2008

(Stavros Tombazos (dir.), Europe. Quelle Europe ? Crise dans l’U.E. et politiques alternatives, co-auteurs : Michel Husson, Yves Salesse, Catherine Samary, Jérôme Valuy, Kostas Vergopoulos, Polytropon, 2008)

μετάφραση γαλλικών κειμένων Πάνος Αγγελόπουλος, επιμέλεια-διόρθωση Πάνος Κοσμάς

ISBN 976-960-8354-81-4, Σελίδες 259

Ευχαριστώ θερμά τον Σταύρο Τομπάζο για την παραχώρηση της άδειας να αναδημοσιεύσω εδώ τις μεταφράσεις των γαλλικών κειμένων.

Michel Husson, « Ο ευρω-φιλελεύθερος μοχλός » (« Le levier euro-libéral »)

Yves Salesse, « Μια άλλη Ευρώπη » (« Une autre Europe »)

Catherine Samary, « Η ανατολική Ευρώπη, μια νέα περιφέρεια » (« L’Europe de l’Est, nouvelle périphérie »)

Jêrome Valluy, « Η Ευρώπη των στρατοπέδων. Μια Αυτοκρατορία απόρριψης που μετασχηματίζει τις περιφέρειές της » (« L’Europe des camps: un Empire du rejet qui transforme ses périphéries »)

Publicités