Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, Ιστορία της αρχαίας και μεσαιωνικής φιλοσοφίας

Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, Ιστορία της αρχαίας και μεσαιωνικής φιλοσοφίας, τ. 2, Εξάντας (fr-gr)

(Lambros Couloubaritsis, Histoire de la philosophie ancienne et médiévale, Le Collège de Philosophie – Grasset, 1998)

Το έργο του Λάμπρου Κουλουμπαρίτση κυκλοφόρησε στα γαλλικά από τις εκδόσεις Grasset το 1998. Οι εκδόσεις Εξάντας ανέλαβαν την ελληνική έκδοση σε δυο τόμους. Ο πρώτος, Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, σε μετάφραση Ευγενίας Γραμματικοπούλου, κυκλοφορεί ήδη. Αναμένεται ο δεύτερος, Ιστορία της μεσαιωνικής φιλοσοφίας.

Publicités